Pisemne zapytanie E-1055/07 skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) i Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) do Komisji. uznania koniecznych reform wymiaru sprawiedliwości za nadużycie władzy oraz groźby odwołania Moniki Macoveis z urzędu ministra sprawiedliwości Rumunii