Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5163 — DPWL/ZIM/Contarsa) Tekst mający znaczenie dla EOG