Sprawa T-149/12: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2012 r. — Investrónica przeciwko OHIM — Olympus Imaging (MICRO)