Pisemne zapytanie E-1620/07 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. zmian lokalizacji europejskich przewoźników lotniczych