Opinia Komitetu Regionów „Zwiększenie solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu”