Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5676 – Sevenone Media/G+J Electronic Media Service/Tomorrow Focus Portal/IP Deutschland/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG