Pisemne zapytanie E-3588/09 skierował: Robert Kilroy-Silk (NI) do Komisji. Ślad węglowy komisarzy