Pisemne zapytanie P-3147/09 skierowała: Rumiana Jeleva (PPE-DE) do Komisji. Budząca wątpliwości interwencja władz bułgarskich w obszarze mediów