Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5960 – CA/Carispe) Tekst mający znaczenie dla EOG