Pisemne zapytanie P-000085/11 Ivailo Kalfin (S&D) do Komisji. Wyniki przeprowadzonej przez Komisję w dniach 6-12 grudnia 2010 r. oceny stanu przygotowań Bułgarii do przystąpienia do strefy Schengen