Pisemne zapytanie E-000930/12 Bogusław Sonik (PPE) do Komisji. Metody pomiaru zanieczyszczenia powietrza