Pisemne zapytanie E-011030/10 Morten Messerschmidt (EFD) do Komisji. Poziom mórz na terytorium UE i ewentualny wpływ globalnego ocieplenia na morza