Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii AtomowejTYTUŁ II - Postanowienia dotyczące wspierania postępu w energetyce jądrowejROZDZIAŁ 7 - ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWAArtykuł 80