Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 30 stycznia 2020 r.$