Pisemne zapytanie E-2574/08 skierowane przez: Adrianę Poli Bortone (UEN) do Komisji. rolniczych składek socjalnych we Włoszech