Pisemne zapytanie P-1497/10 skierował: Alan Kelly (S&D) do Komisji. Wnioski dotyczące zmiany irlandzkiej mapy pomocy regionalnej