Pisemne zapytanie E-1909/10 skierował: Georgios Koumoutsakos (PPE) do Komisji. 60.