Mål C-409/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichts Gießen (Tyskland) den 3 september 2007 – Avalon Service-Online-Dienste GmbH mot Wetteraukreis