Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 lipca 2011 r.