Sprawa T-362/06: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2012 r. — Ballast Nedam Infra przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Niderlandzki rynek bitumu do nawierzchni drogowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Grzywny — Dowód naruszenia — Waga naruszenia — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Prawo do obrony — Podnoszenie nowych zarzutów w toku postępowania — Nieograniczone prawo orzekania)