Pisemne zapytanie E-1202/09 skierowała: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) do Rady. Obecne i przyszłe skutki morskiej operacji wojskowej Atlanta dotyczącej ochrony transportu morskiego przed aktami piractwa