/* */

Sprawa T-300/12: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2012 r. — Lidl Stiftung przeciwko OHIM — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE)