Pisemne zapytanie E-001331/11 Paul Nuttall (EFD) do Komisji. Unijne środki pomocowe dla organizacji Friends of the Earth (Wielka Brytania)