Nariadenie Komisie (EÚ) č. 103/2010 z 5. februára 2010 o povolení chelátu mangánu hydroxyanalógu metionínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (Text s významom pre EHP)