Pisemne zapytanie E-010094/10 Franz Obermayr (NI) do Komisji. Kontrowersyjne cele organizacji IHH