Pisemne zapytanie E-6523/10 Seán Kelly (PPE) do Komisji. Dobre praktyki w zakresie promowania Unii Europejskiej