Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5697 – Alstom Holding/Alstom Hydro Holding) Tekst mający znaczenie dla EOG