Pisemne zapytanie E-009444/11 Niccolò Rinaldi (ALDE) do Komisji. Wyznaczenie zastępczej lokalizacji składowiska odpadów w miejscowości Malagrotta (prowincja Rzym) w wyniku wszczęcia przeciwko Włochom postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego