/* */

Pisemne zapytanie P-3234/10 skierowała: Emma McClarkin (ECR) do Komisji. Odszkodowania dla lotnisk w następstwie problemów związanych z chmurą pyłu wulkanicznego