Pisemne zapytanie E-0283/07 skierowane przez: Kadera Arifa (PSE) do Komisji. mikrokredytu