Pisemne zapytanie E-2240/08 skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji. przejścia na telewizję cyfrową