Pisemne zapytanie E-5462/09 skierował: Syed Kamall (ECR) do Komisji. Przedsiębiorstwa zajmujące się wynajmem pojazdów w Hiszpanii