Písemný dotaz E-8866/10 Oreste Rossi (EFD) Komisi. Skleníkové plyny vázané do krystalů