Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca obowiązku świadczenia usług użyteczności publicznej w odniesieniu do obsługi regularnych połączeń lotniczych między Ajaccio, Bastia, Calvi i Figari z jednej strony a Marsylią, Niceą i Paryżem (Orly) z drugiej strony (Tekst mający znaczenie dla EOG )