/* */

Pisemne zapytanie E-008137/11 Niki Tzavela (EFD) do Komisji. Groźby Turcji pod adresem Cypru