Pisemne zapytanie E-4658/10 Morten Messerschmidt (EFD) do Komisji. Dotacje UE dla Turcji