/* */

Pisemne zapytanie P-6404/09 skierowała: Corinne Lepage (ALDE) do Komisji. Barroso II – kto odpowiada za działania następcze w związku z europejską inicjatywą na rzecz przejrzystości?