Pisemne zapytanie E-002069/11 Ioannis A. Tsoukalas (PPE) do Komisji. Tymczasowe zmniejszenie wysokości wkładu krajowego w finansowanie programów UE z powodu kryzysu gospodarczego