Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9670 – APMC Group/GSEZ Cargo Ports/GSEZ Mineral Port/TIPSP/Arise) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 23/02