Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9670 — APMC Group / GSEZ Cargo Ports / GSEZ Mineral Port / TIPSP / Arise) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 23/02