Decyzja Rady z dnia 26 października 2010 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego