Pisemne zapytanie E-1598/08 skierowane przez: Urszulę Gacek (PPE-DE) do Komisji. integralności terytorialnej i suwerenności państw narodowych objętych europejską polityką sąsiedztwa