Pisemne zapytanie E-0732/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. kary śmierci dla Sayeda Parweza Kaambakhsha