Pisemne zapytanie E-005599/11 Konstantinos Poupakis (PPE) do Komisji. Wprowadzenie podatku akcyzowego od wody butelkowanej