Komunikat Komisji do Rady i parlamentu Europejskiego - Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju