Pisemne zapytanie E-007275/11 Claudio Morganti (EFD) do Komisji. Zanieczyszczenie powodowane przez chiński przemysł tekstylny