Wyrok Sądu (w składzie jednego sędziego) z dnia 18 marca 2010 r.$