Wyrok Sądu pierwszej instancji (ósma izba w składzie powiększonym) z dnia 11 czerwca 2009 r. # Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Pomoc państwa - System pomocy przyznanej przez władze włoskie na rzecz niektórych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w formie zwolnień podatkowych i pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem - Skarga o stwierdzenie nieważności - Związek przedsiębiorstw - Brak indywidualnego oddziaływania - Niedopuszczalność. # Sprawa T-292/02. Confservizi przeciwko Komisji TITJUR