Pisemne zapytanie E-9114/10 Konstantinos Poupakis (PPE) do Komisji. Wysokie ceny podstawowych towarów konsumpcyjnych na rynku greckim