Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6529 – ABB/Thomas & Betts) Tekst mający znaczenie dla EOG